condicions generalsEl present document arreplega les Condicions Generals de Contractació. Una vegada realitzat la comanda, es dóna per suposada l'acceptació per part del client de les dites Condicions Generals de Contractació, celebrant-se d'esta manera un contracte entre vosté i el seu proveïdor de productes i servicis PIGMENTO ART I DISSENY con CIF 48527617D. 

Així doncs, és recomanable que abans d'adquirir qualsevol producte o servici, llija i accepte tant les presents condicions generals de contractació com la nota legal. 

1. Preus i ports 

Els preus dels productes o servicis que apareixen en www.regalospersonales.com són finals, per la qual cosa inclouen el corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA), excepte en la secció dedicada a material, i destinada als professionals. Els descomptes de les ofertes puntuals no són acumulables als descomptes per quantitat, a menys que s'especifique en la pròpia oferta.

Si la seua empresa està ubicada en un país de la Unió Europea o és extracomunitària, facilite'ns les seues dades personals i ens posarem en contacte amb vosté per a emetre-li una factura exempta d'este impost. 
L'enviamentés gratuït per a totes les comandes en què es trie l'opció d'arreplegar en un dels nostres punts de venda. Tenim més de 1700 punts de venda en tota Espanya.

El client té també l'opció de rebre el seu comanda en el propi domicili. En eixe cas, els gastos d'enviament són de 6 euros. 

Si la comanda és de la secció de material, els gastos d'enviament són mínim de 12€ (ivano inclòs) ja que sol ser més voluminós i pesat. Si és una comanda especialment gran (un palet, etc) contactarem amb tu per a donar-te un preu de transport especial. 

Per a enviaments a Illes Canàries, Ceuta i Melilla pregúntanos les condicions de gastos d'enviament. 
L'empresade transport,  Correus, entrega els comandes en horari de matí. Si no hi haurà ningú en eixe horari, pots mandarnos un missatge después de fer la comanda i indicar-nos quin horari preferixes. 

A més, si l'empresa de transport veu que no hi ha ningú en el domicili, deixarà un avís que han passat amb instruccions de com efectuar l'entrega.  

2. Prestació del servici i arreplega 

Els seus comandes seran processats com més prompte millor. Sempre es farà tot el que es puga per complir els terminis d'entrega acordats. No obstant això, el client no tindrà dret a cap indemnització per danys i perjuís, o a rescindir el contracte per raó d'una demora en el subministrament. 

3. Devolució d'una comanda 

A causa del caràcter personalitzat de les comandes, i en compliment de l'article 45 de la Llei 7/1996 de 15 de gener sobre Comerç Detallista, no procedirà dret de devolució en el cas d'aquelles mercaderies fabricades segons les especificacions del client o que hagen sigut realitzats clarament a mesura del mateix. Tampoc hi haurà dret de devolució en el cas que el desperfecte siga degut a un mal ús. 

Així mateix, es podrà procedir a la devolució de la comanda realitzat en el termini de 7 dies des de la recepció de la comanda, sempre que el producte subministrat siga defectuós d'origen, es torne el producte amb l'embolcall original i no s'haja usat. 

Si es tracta d'un canvi per error en l'elecció de talla o color o en qualsevol de les opcions del producte, l'usuari comprador es farà càrrec dels gastos d'enviament de volta a la nostra oficina. 
Nota important: a causa del caràcter personalitzat de les comandes, i en compliment del artículo 45 de la Llei 7/1996 de 15 de gener sobre Comerç Detallista, NO procedirà dret de devolució en el cas d'aquelles mercaderies fabricades segons les especificacions del client o que hagen sigut realitzats clarament a mesura del mateix. Tampoc hi haurà dret de devolució en el cas que el desperfecte siga degut a un mal ús: 

"Llevat de pacte en contra, el que disposa l'article anterior (Article 44, Dret de desistiment) no serà aplicable als contractes següents: 

(...) 

b) Contractes de subministrament de béns confeccionats d'acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seua naturalesa, no puguen ser tornats o puguen deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

4. Política de dret d'admissió de comandes 

PIGMENT ART I DISSENY tiene unes normes internes i política de dret d'admissió de comandes, per mitjà de la qual ens reservem el dret a rebutjar o cancel·lar comandes que no complisquen amb esta política interna. 

Esta política consistix en el següent: 

PIGMENT ART I DISSENY se reserva el dret a rebutjar i cancel·lar comandes els textos o del qual imatges continguen: 

  • Insults o llenguatge inadequat

  • Contingut insultant o discriminatori

  • Contingut que incite a la violència o faça apologia de violència

  • Contingut que puga ofendre i ferir susceptibilitats

La comanda pot ser rebutjat o cancel·lat inclús després d'arribar l'adreça electrònica de confirmació al comprador, i d'haver-se efectuat el pagament de la comanda. 

En este cas, PIGMENT ART I DISSENY avisará al comprador de la cancel·lació de la comanda, i li farà un reembossament íntegre de l'import que va pagar per la comanda. 

5. Esmena i indemnització per danys i perjuís. 

Un servici de qualitat cap al client és una de les màximes de PIGMENTO ART I DISSENY, i per això, PIGMENT ART I DISSENY garantiza que els productes i servicis seran executats d'acord amb els termes previstos en la descripció de l'oferta. A més, es compromet a rescabalar el client per qualsevol defecte que siga conseqüència directa d'una indeguda prestació dels servicis, sempre que haja sigut causat per PIGMENTO ART I DISSENY o qualsevol dels seus empleats. Entenga's per tant les regles següents: 

Sempre que el defecte consistisca en una fallada o error en la fabricació del producte, l'esmena consistirà en la mesura que siga possible, en la reparació o reposició del producte defectuós. En el cas que no siga possible la reparació o reposició del producte defectuós, s'oferirà al client la solució tècnica i econòmica més favorable. En el cas que la proposta dels apartats anteriors no fóra satisfactòria, el client tindrà dret a rescindir el contracte, amb devolució en este últim cas del preu abonat (prèvia devolució per part del client del producte defectuós). 

PIGMENT ART I DISSENY se reserva el dret a examinar els defectes al·legats pel client. 

A més, PIGMENT ART I DISSENY no assumirà cap responsabilitat per diferència de color o resolució entre la imatge original i la del producte subministrat, originades per una qualitat defectuosa de l'arxiu d'imatge original. Les reclamacions per raó del gust estètic no seran motiu justificat per a cap devolució. 

6. Condicions d'ús 

6.1 La totalitat d'esta pàgina web (textos, fotografies, logotips, botons, arxius, combinació de colors, etc.) està protegida per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Queda prohibida la reproducció total o parcial de dites continguts sense l'autorització expressa i per escrit de PIGMENTO ART I DISSENY. 

6.2 PIGMENTO ART I DISSENY se reserva el dret a modificar l'oferta comercial de la pàgina web en qualsevol moment i sense avís previ. 

6.3. PIGMENT ART I DISSENY no pot garantir la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al lloc web, encara que s'esforçarà amb els mitjans necessaris per a evitar-ho. 

6.4 El client accedix voluntàriament i lliurement a esta pàgina web, per la qual cosa PIGMENTO ART I DISSENY no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjuí que poguera derivar-se del dit accés o ús de la informació continguda en www.pigmentoarteydiseño.com. 

7. Drets de propietat intel·lectual 
L'usuaries fa responsable del contingut de les imatges enviades per a l'elaboració dels regals personalitzats, i assegura que és l'únic titular de tots els drets que existixen sobre les imatges manades per ell. Així mateix, l'usuari garantix que no vulnera els drets de tercers sobre les persones o objectes representats en les fotos. 

8. Descripció dels productes i servicis 

8.1 Els productes exposats en www.pigmentoarteydiseño.com estaran disponibles per a la seua venda fins a esgotar les existències. 

8.2. Les ofertes estaran marcades com a tal, i seran vàlides mentres apareguen en la seua pantalla. Les dites ofertes podran ser modificades o cancel·lades sense previ avís. 

8.3. PIGMENT ART I DISSENY no està obligada a indemnitzar l'usuari o a tercers per les conseqüències de l'ús dels seus productes, ja siguen danys directes o indirectes, així com dels desperfectes en màquines i/o materials. 

9. Modificació de les Condicions Generals 

PIGMENT ART I DISSENY se reserva el dret a modificar les Condicions Generals sempre a fi de millorar els productes i servicis oferits a través de www.pigmentoarteydiseño.com. 

Per mitjà de la notificació de les Condicions Generals exposades en la pàgina web de www.regalospersonales.com s'entendrà per complit dita deure de notificació. 

10. Legislació aplicable i Jurisdicció competent 

Les presents Condicions Generals s'interpretaran segons amb les Lleis d'Espanya. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació d'estes condicions serà competència exclusiva dels Tribunals d'Espanya. 

FORMES DE PAGAMENT 

Actualment, la forma de pagament disponible és pagament mediante targeta de crèdit. Utilitzem una plataforma de pagament totalment segura, ja que a l'hora de pagar, connectem directament amb la passarel·la de pagament de l'entitat bancària del client, que s'encarregarà d'utilitzar les seues pròpies mesures de seguretat perquè faces el pagament amb una total seguretat. PIGMENTO ART I DISSENY no accedix en cap moment a les dades que el client usa en el moment del pagament. 

PIGMENT ART I DISSENY utiliza per a totes les transaccions de comerç electrònic el Secure Socket Layers (SSL), un sistema de seguretat que garantix que totes les dades que ens envies estan fora de perill. Tot això s'aconseguix per mitjà d'una avançada tecnologia d'encriptació que funciona amb Netscape Navigator (des de la versió 2.0), Microsoft Internet Explorer (des de la versió 3.0) , AOL (des d'AOL 3.0), Firefox, Chrome i resta de navegadors. 

Gràcies a este procés, és virtualment impossible que algú sense autorització prèvia accedisca a la informació que el client envia. De fet, és més segur comprar en els sites que compten amb este sistema de seguretat que utilitzar la targeta de crèdit en restaurants i comerços. 

Si tens dubtes o vols consultar-nos quelcom, només has de contactar amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte.